Lieliskais

Kad viņš stāvēja Dieva priekšā, lieliskais saprata, ka viņš tik lielisks neesot... bet bija jau par vēlu!