Tavas Dzīves Stāsts

Visu, ko Jūs jebkad esat teikuši vai darījuši, par to jums būs jāatbild tiesas dienā. Vai Tavs vārds ir Dzīvības grāmatā?