Nebeidzamā mīlestība

Kurš jūs tik ļoti ir mīlējis, ka devis jums dzīvību un atstājis debesis, lai mirtu par jums? Tas ir Jēzus!