Pēdējie rituāli

Kad šis katolis nomira, tad viņš saprata, ka viņa baznīca nevarēja glābt.