Kāds sameloja

Jauneklis stāsta melus par Jēzu, ka nevajag pieņemt Viņu par Glābēju.