Dāvana

Karalim bija dāvana, kuru viņš vēlējās brīvi dot savā karalistē tiem, kas to pieņems. Dievs vēlas jums dot dāvanu...
mūžīgo dzīvību caur Savu Dēlu, Jēzu Kristu.