Augšāmcelšanās

Stāsts par Jēzu Kristu, kas augšāmcēlās no mirušajiem, un, ka Jēzus ir vienīgais ceļš uz debesīm.