Atbrīvošana

Mēs visi esam piedzimuši grēcīgi un dodamies visi vienā virzienā. Un šajā vienkāršajā grāmatiņā ar dažiem vārdiem
no Svētajiem Rakstiem parādīs kā mēs varam kļūt brīvi no grēka.